Project Description

Molde v.g skole.

Byggherre:                     Møre og Romsdal fylkeskommune
Entrepriseform:             Totalentreprise
Adresse:                          Øvre veg 23, 6413 Molde
Prosjekttype:                  Skolebygg
Størrelse:                         Areal på nybygget 4263 m2
Oppdragsum:                 61 mill + opsjon 3 mill
Byggetid:                         2014/2015

 

-Nybygget består av kantine, bibliotek, personalrom, administrasjons avdeling for hele skolen.
-Mellom bibliotek og kantina er det innpasset et stort amfi.
-Det består også av Naturfagrom, flere klasserom og grupperom.