Project Description

Molde Fjordstuer

Vi har hatt tre forskjellige byggetrinn på dette prosjektet.
Siste byggetrinn ble ferdigstilt i 2013.