Project Description

Eide sjukeheim.

Pågående prosjekt; Ombygging/renovering av Eide sjukeheim