Project Description

Aker stadion.

Prosjekt; Ombygging og utbygging av underetasjen på Aker Stadion.
I forbindelse med omlegging til kunstgressdekke.
Byggeår; 2014