Hamnegata

IMG_4399.JPG

Havnegata 8 på storkaiområdet i Molde. Administrasjonsbygg for Molde og Romsdal Havn IKS

Det eksisterende bygget bygges på og skal brukes som kontorer, garasjer, skipscrew og utleielokaler. En utvikling av byens ansikt mot sjøen.

Oppstart 2016 og skal ferdigstilles i juni 2017
Copyright © Røberg Bygg AS   TIBE:MOLDE