Historikk

Forløperen til Røberg Bygg AS, var Røberg byggelag som ble dannet i 1975 av brødrene Arnfinn og Harry Røberg. Dette selskapet hadde 4-5 ansatte og drev hovedsaklig med boligbygging, samtidig som de tegnet og prosjekterte en del boliger.

Aksjeselskapet Røberg Bygg AS ble startet i 1981, og hadde i starten 7 - 8 ansatte.
Bedriften hadde (og har fortsatt) sin base i Ugelvik på Midsund, og ble dannet av lokale personer fra bygda. I begynnelsen arbeidet de ansatte hovedsaklig med bygging av bolighus og andre oppdrag for private, samt en del utbygging av kaier (f.eks Midsund fiskerikai). Antall ansatte vokste etterhvert, og i 1986 var bedriften oppe i 19 ansatte. Det største prosjektet så langt ble GN -bygget på Årø.

Bedriften slet til tider hardt økonomisk i denne perioden, og antall ansatte ble etterhvert noe redusert. I noen år rundt 1990 hadde var det ca. 11 ansatte.

90-årene i Røberg Bygg AS.
Fra 1992 og utover begynte firmaet å forbedre sine økonomiske resultater. Firmaet retter seg nå mer og mer inn på markedet for næringsbygg. Antallet ansatte økte også utover nittitallet, og på slutten av denne perioden hadde vi stabilisert oss på ca. 20 ansatte.
Etterhvert som økonomien ble bedre, ble det foretatt investeringer som gjorde at bedriften kunne ta på seg større og større oppdrag.

I perioden 1998 - 1999 fikk vi oppdraget med å bygge Molde Brygge, og det ble til da vårt største enkeltoppdrag. Omsetningen økte betraktelig under bygging av dette bygget, og vi steg fra 12,6 millioner i omsetning i 1998 til hele 16 milioner i 1999. Vi kjøpte selv en seksjon i dette bygget, og opprettet her vårt avdelingskontor i Molde.

Røberg Bygg AS hadde nå utviklet seg til å bli et entreprenørselskap som drev hovedsaklig med næringsbygg. Dette var også starten på bedriften sin erfaring med å være totalentreprenør på større prosjekter. Mesteparten av våre ansatte var fortsatt fra Midsund, men ettersom våre jobber hovedsaklig foregikk på Molde, ble det etterhvert også en god del ansatte fra Molde og omegn.

2000-tallet
Vi vokste fort på begynnelsen av 2000-tallet. Både antall ansatte og omsetning steg i raskt tempo. I 2004 passerte vi 40 millioner i omsetning, og i 2008 passerte vi 100 millioner i årsomsetning. Vi tar på oss stadig større enkeltoppdrag, og stadig større utfordringer. I denne perioden har vi investert i ny lastebil m/kran, vi har kjøpt båt for skyss av ansatte mellom øyene, og mobilkran til både eget bruk samt utleie. Bedriften har hele tiden forsøkt å tenke fremtidsbehov og effektivitet ved sine investeringer.
I 2005 flyttet vi ut av våre kontorer på Molde Brygge, og leide kontorlokaler i Grandfjæra 28.
Fra 2011 av er det 8 eiere i Røberg Bygg AS , som alle arbeider aktivt i bedriften.

Vår målsetning
Bedriften har som målsetting å ta godt vare på de ansatte. Hver sommer arrangeres det grillfest for alle ansatte, vi møtes på fotballkamper, eventuelle andre sammenkomster og på høsten tar vi enten julebord eller firmaturer sammen. Vi har de siste årene vært på weekendtur til Kiel, København, Røros, Ålesund, Riga og Geiranger. De ansatte er vår viktigste ressurs, og de forsøker vi å ta godt vare på.
Copyright © Røberg Bygg AS   TIBE:MOLDE